Czytanie Biblii cz.1

Od kilku lat czytam Biblię od początku, po kolei. Nie jest to może bardzo systematyczne- mam lepsze i gorsze okresy, ale nawet po dłuższych przerwach wracam do lektury. Przeżyłam wiele razy zgorszenie i zbulwersowanie treścią Biblii, szczególnie kiedy dotarłam do Księgi Jozuego. Opis zdobywania ziemi obiecanej, pełen nakazanej przez Boga przemocy wobec ludów zamieszkujących ją dotychczas, zrodził pytania co do sensu i celu bożej obietnicy ziemi dla narodu wybranego. Skłoniło mnie to do szukania odpowiedzi na moje pytania najpierw w internecie, a potem w literaturze. Moja pierwsza lektura i pierwsza miłość to „Rozmowy o Biblii” Anny Świderkówny. Bardzo odpowiada mi sposób pisania autorki, który jest bardzo uczciwy, nastawiony autentycznie  na szukanie prawdy,  a nie na naciągane udawadnianie z góry przyjętych tez.  Zrozumiałam, że podstawowa zasada czytania Biblii to próba wniknięcia w intencje jej ludzkich autorów, którzy w swoim pisaniu są uwarunkowani historią i kulturą swoich czasów. W tym celu trzeba też rozpoznać różne gatunki literackie występujące w Biblii i rządzące nimi zasady.  Należy też rozumieć i tym się nie gorszyć, że ludzcy autorzy wiele  czerpią z literatury  ościennych ludów i narodów, w tym też z ich mitologii, ale przekształcając ją tak, aby była nośnikiem teologii Izraela. W sposób teologiczny opisują też historię swojego narodu.  Tak więc Biblia jest dziełem autentycznie ludzkim, ale dla nas wierzących jest też, a nawet przede wszystkim Objawieniem się Boga za pośrednictwem ludzkich autorów.  Dla mnie pytaniem było i wciąż jest, w jaki sposób ostatecznie w Biblii odnaleźć  rzeczywiste oblicze Boga.  Dlatego szukałam bardziej systematycznych wykładów, i w ten sposób trafiłam na podyplomowe studia biblijne  na UKSW  Tam bardziej do mnie dotarło, że jest jeszcze jeden wymiar Biblii, a mianowicie  to, że nie jest ona martwym zastygłym słowem, ale żywym Słowem Boga, Objawianiem się Jego w czasie rzeczywistym. Biblia porównana została do medium, za pośrednictwem którego Bóg kontaktuje się z nami.

cdn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przejdź do paska narzędzi