październik 2019

Piekło depresji

Przeżyłam piekło depresji. Bo to było prawdziwe piekło, stan bez żadnej nadziei. Kiedy człowiek szuka jakiegoś światła, jakiejkolwiek myśli jaśniejszej i nic nie może znaleźć. Nie widzi żadnej nadziei w swoim życiu. Nie trwałam  w takim stanie cały czas (10 lat), ale miałam takie chwile i całe okresy czasu. Przez ten czas byłam w małżeństwie, i miałam coraz więcej dzieci. W mężu nie mogłam znaleźć oparcia, raczej był dodatkowym ciężarem

Czytanie Biblii cz.2 Cherem czyli klątwa

Na studiach pierwsza moja praca dotyczyła cheremu – instytucji klątwy w starożytnym Izraelu. To jedna z tych rzeczy, które mnie zbulwersowały w Biblii. I nie chodzi o samą przemoc, ale o przypisywanie  Bogu nakazu jej stosowania. Poniżej przytaczam moją pracę W poszukiwaniu klucza do zrozumienia cheremu Kościół naucza, że całe Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym. A więc również teksty o przemocy sankcjonowanej Bożym nakazem. Teksty te są trudne do

Czytanie Biblii cz.1

Od kilku lat czytam Biblię od początku, po kolei. Nie jest to może bardzo systematyczne- mam lepsze i gorsze okresy, ale nawet po dłuższych przerwach wracam do lektury. Przeżyłam wiele razy zgorszenie i zbulwersowanie treścią Biblii, szczególnie kiedy dotarłam do Księgi Jozuego. Opis zdobywania ziemi obiecanej, pełen nakazanej przez Boga przemocy wobec ludów zamieszkujących ją dotychczas, zrodził pytania co do sensu i celu bożej obietnicy ziemi dla narodu wybranego. Skłoniło

Modlitwa Izraela na wygnaniu cz. 2

Rozważam w dalszym ciągu modlitwę Izraelitów z Księgi Barucha. Napisałam poprzednio, że ze słów modlitwy wynika, iż niewola babilońska postrzegana przez naród wybrany jako kara za niewierność , jest jednocześnie odbierana jako przejaw bożego miłosierdzia, ponieważ skłoniła Izraela do nawrócenia. Przeczytajmy mówiący o tym fragment: „Postąpiłeś jednak względem nas, Panie, Boże nasz, według całej swej łagodności i wielkiego miłosierdzia swego, stosownie do słów wypowiedzianych przez sługę Twego, Mojżesza, w dniu,

Modlitwa Izraela na wygnaniu

Odkryłam i zachwyciłam się modlitwą Izraelitów podczas niewoli babilońskiej. Można ją znaleźć w Księdze Barucha Ba 1,15-22;2,1-35;3,1-8 .Zachęcam wszystkich do przeczytania tych fragmentów. Analogiczną modlitwę można znaleźć w 9 rozdziale Księgi Ezdrasza, w 1 i 9 rozdziale Księgi Nehemiasza oraz w 3 i 9 rozdziale księgi Daniela. Chciałabym się podzielić  fragmentami tej modlitwy. w nawiasie ujęłam mój komentarz. ”Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy

Odkrycie

Wczoraj odkryłam Boga obecnego w moim sercu/wnętrzu, a dzisiaj odkryłam w nim Maryję. Kiedy się modlę, Maryja modli się razem ze mną. Modlę się codziennie o łaskę powołania do służby Bogu dla moich dzieci, a Maryja modli się ze mną. Proszę dla nich o łaskę rozpoznania powołania, podjęcia go i wypełnienia zgodnie z wolą bożą, a Maryja modli się ze mną.. Nie chcę Bogu narzucać mojej woli, ale prosić przecież

O wierze

Wiara to dla mnie przede wszystkim zaufanie wobec Boga – Jego obecności i działania. Kiedy rozważam słowa ” Jezu ufam Tobie” myślę o nich w dwojaki sposób. Po pierwsze, że Jezus jest właśnie Tym, któremu ufam w moim życiu. Kiedy ogarnia mnie poczucie beznadziei szczególnie na tle problemów małżeńskich i rodzicielskich, a także wobec mnie samej, to ratuję się wzbudzaniem ufności wobec Boga, Jego miłosierdzia, Jego wszechmocy, zgodnie też z

Przejdź do paska narzędzi