Modlitwa Izraela na wygnaniu

Odkryłam i zachwyciłam się modlitwą Izraelitów podczas niewoli babilońskiej. Można ją znaleźć w Księdze Barucha Ba 1,15-22;2,1-35;3,1-8 .Zachęcam wszystkich do przeczytania tych fragmentów. Analogiczną modlitwę można znaleźć w 9 rozdziale Księgi Ezdrasza, w 1 i 9 rozdziale Księgi Nehemiasza oraz w 3 i 9 rozdziale księgi Daniela. Chciałabym się podzielić  fragmentami tej modlitwy. w nawiasie ujęłam mój komentarz.

”Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy (…) ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami które nam dał. (…) Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem cudzym bogom i czyniliśmy, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego.” ( wyznanie grzechów)

„Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, a nam i przodkom naszym dzisiaj rumieniec wstydu na twarzy. Cała niedola, którą Pan zamierzył względem nas, spadła na nas. Nie staraliśmy się przebłagać oblicza Pana odwróceniem się każdego z nas od zamysłów swego złego serca. Czuwał Pan nad tym, by sprowadzić niedolę na nas, bo jest sprawiedliwy we wszystkich dziełach swoich (…)” ( sprawiedliwość Boga )

„Wysłuchaj, Panie, modlitw i próśb naszych, wybaw nas przez wzgląd na siebie samego! (…)Albowiem nie na sprawiedliwych czynach przodków ani królów naszych się opieramy, gdy prosimy Cię o miłosierdzie nad nami , Panie, Boże nasz!” (miłosierdzie niezasłużonym darem)

„Postąpiłeś jednak względem nas, Panie, Boże nasz, według całej swej łagodności i wielkiego miłosierdzia swego.” (słowa te odnoszą się do kary wygnania, dzięki której lud nawrócił się do Boga, z czego wynika, że sprawiedliwość Boga jest Jego miłosierdziem)

cdn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przejdź do paska narzędzi