modlitwa

Mówienie do Boga i słuchanie Boga

Rozpoczęłam praktykę mówienia do Boga i słuchania Go. Właściwie okazało się że wcale nie potrzebuję na to dodatkowego czasu. Mówię do Boga kiedy przypomnę sobie żeby to robić. A szczególnie łatwo przypominam sobie o tym, kiedy odczuwam negatywne emocje. Mówię więc Bogu o mojej złości, irytacji, smutku, lęku, poczuciu osamotnienia itd. Mówię też Bogu o moim egoiźmie, lenistwie, braku wiary, nieszczerości itp, czyli o niefajnych rzeczach o mnie. Ale mówię

Boże Ciało cz.2

Film „Boże Ciało” jest dla mnie wciąż przedmiotem refleksji i źródłem natchnienia. Wracając do moich poprzednich rozważań nt. mojego małżeństwa , trwam w poczynionych tam postanowieniach. Szukając formy modlitwy wyrażającej moją wolę kochania męża odkryłam ją w Komunii św. Prawie codziennie uczestnicząc we mszy św. przyjmuję Jezusa w komunii św. jako lekarstwo na brak miłości do męża. ” Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie ( za względu na

ZAUFAJ MI CZŁOWIEKU

Czym jest świętość? Odpowiedź na to pytanie pada w dzisiejszym Słowie Bożym, a dokładniej w 1 liście św. Jana ” Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty ” Niezawodną drogą do uzyskania świętości jest zaufanie Bogu. Czytając Biblię odkrywam, że takie jest kluczowe przesłanie Boga – ZAUFAJ MI CZŁOWIEKU. Bóg przekonuje człowieka, a nawet prosi aby Mu zaufał. Wszechmocny władca ziemi uniża się

Modlitwa Izraela na wygnaniu

Odkryłam i zachwyciłam się modlitwą Izraelitów podczas niewoli babilońskiej. Można ją znaleźć w Księdze Barucha Ba 1,15-22;2,1-35;3,1-8 .Zachęcam wszystkich do przeczytania tych fragmentów. Analogiczną modlitwę można znaleźć w 9 rozdziale Księgi Ezdrasza, w 1 i 9 rozdziale Księgi Nehemiasza oraz w 3 i 9 rozdziale księgi Daniela. Chciałabym się podzielić  fragmentami tej modlitwy. w nawiasie ujęłam mój komentarz. ”Panu, Bogu naszemu, należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy

Odkrycie

Wczoraj odkryłam Boga obecnego w moim sercu/wnętrzu, a dzisiaj odkryłam w nim Maryję. Kiedy się modlę, Maryja modli się razem ze mną. Modlę się codziennie o łaskę powołania do służby Bogu dla moich dzieci, a Maryja modli się ze mną. Proszę dla nich o łaskę rozpoznania powołania, podjęcia go i wypełnienia zgodnie z wolą bożą, a Maryja modli się ze mną.. Nie chcę Bogu narzucać mojej woli, ale prosić przecież

Przejdź do paska narzędzi