Bez kategorii

Odkrycie

Wczoraj odkryłam Boga obecnego w moim sercu/wnętrzu, a dzisiaj odkryłam w nim Maryję. Kiedy się modlę, Maryja modli się razem ze mną. Modlę się codziennie o łaskę powołania do służby Bogu dla moich dzieci, a Maryja modli się ze mną. Proszę dla nich o łaskę rozpoznania powołania, podjęcia go i wypełnienia zgodnie z wolą bożą, a Maryja modli się ze mną.. Nie chcę Bogu narzucać mojej woli, ale prosić przecież

O wierze

Wiara to dla mnie przede wszystkim zaufanie wobec Boga – Jego obecności i działania. Kiedy rozważam słowa ” Jezu ufam Tobie” myślę o nich w dwojaki sposób. Po pierwsze, że Jezus jest właśnie Tym, któremu ufam w moim życiu. Kiedy ogarnia mnie poczucie beznadziei szczególnie na tle problemów małżeńskich i rodzicielskich, a także wobec mnie samej, to ratuję się wzbudzaniem ufności wobec Boga, Jego miłosierdzia, Jego wszechmocy, zgodnie też z

Przejdź do paska narzędzi