Gdzie jest ten pokój?

Dzisiejsze czytanie z ks. Izajasza – dla mnie głównie o pokoju. Zapowiedź pokoju w czasach mesjańskich. I jakaś gorycz napełniła moje serce po usłyszeniu tej zapowiedzi. No bo gdzież ten obiecany pokój.? Przecież Mesjasz przyszedł, wypełnił swoją misję zbawienia ludzkości  i założył Kościół, któremu powierzył misję niesienia tej Dobrej Nowiny całemu światu. Ktoś zawiódł. No na pewno nie Jezus, więc wychodzi na to, że  Kościół. I wciąż zawodzi . Jak na świecie może być pokój, jeśli tak bardzo brak go wewnątrz Kościoła. I tak było od początku jego istnienia. W Dziejach Apostolskich i Listach obok idyllicznych opisów idealnej wspólnoty pojawiają się relacje z rozdźwięków i kryzysów oraz żarliwe napomnienia apostołów wzywających do jedności.  Obecnie mam wrażenie, że następuje coraz większy rozdźwięk w Kościele między frakcją tradycjonalistyczną a liberalną, każdy ciągnie w swoją stronę i obawiam się, że Kościół w końcu pęknie. Wielu katolików traktuje swoich braci w wierze jak śmiertelnych wrogów, zamiast dialogu są wzajemne oskarżenia . Ile jest agresji w komentarzach osób uważających się za lepszych katolików. Jak taki Kościół, wewnętrznie skłócony się ostanie? Chyba tylko mocą obietnicy Jezusa, że bramy piekielne go nie przemogą. Jak może nieść swoją misję, jak może zwiastować światu pokój Jezusa? Nie jest wiarygodny. Warto byłoby wrócić do lektury Listu św. Pawła do Rzymian, np. rozdziału 14, np.Rz 14,1: ” A tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy”, albo Rz 14,10 : „Dlaczego ty więc potępiasz swojego brata? Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Bożym „, albo Rz 15, 5n : „A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili dla siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa”. A na pokój na świecie musimy chyba poczekać do czasów ostatecznych. Amen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przejdź do paska narzędzi